כניסה למערכת שירות לקוחות: 072-222-1605טלפון

סנכרון פרטי בית העסק לחשבשבת

מערכת GREENDOC מאפשר לכם לבצע ייצוא של כל מסמכי הנהח הרלוונטים לחשבשבת.
לצורך כך יש להגדיר במערכת את פרטי בית העסק כפי שהם מופיעים בחשבשבת - 
הגדרה זו מבוצעת פעם אחת בלבד עבור כל לקוח ואורכת כשתי דקות.

סנכרון פרטי בית העסק אל מול חשבשבת:

  1. הצג את הסיווגים הקיימים בחשבשבת
    1. דוח הנהח >> אינדקס סוגי תנועות; 
    2. דוח הנה"ח >> אינדקס חשבונות
  2. הגדר את פרטי בית העסק
    1. ניהול לקוחות >> עריכה >> הגדרות הנה"ח