כניסה למערכת שירות לקוחות: 072-222-1605טלפון

תנאי שימוש

מטה מובא הסכם השימוש במערכת GreenDoc, במידה ואינך מסכים לתנאים אלו אל תרשם לאתר.במידה ובשלב כלשהו תחליט שאין התנאים או השירות לטעמך הסעד היחידי שעומד לרשותך הוא להפסיק את השימוש באתר.


פרטי המשתמש

גם אנחנו רשומים לאתרים שונים ואנו יודעים עד כמה נושא הפרטיות חשוב, וחשוב לך.GreenDoc מתחייבת שלא להעביר את פרטיך לצג ג'. במידה ובחרת להרשם לאתר תקבל מעת לעת מידע וחומרי התקשרות מGreenDoc

אופי השירות

GreenDoc מאפשרת העברת מסמכים ומידע בין הלקוח לבין גוף אשר אמון על הנה"ח. אין אנו אחראים על טיב השירות המסופק ע"י מי שנרשם למערכת כמשרד רו"ח.

משתמשים לא פעילים

GreenDoc תוכל למחוק חשבונות של משתמשים אשר לא שילמו את דמי השימוש הנדרשים או לא פעילים מעל ל120 יום. הודעה תשלח לכתובת המייל הראשית של החשבון כפי שהיא רשומה במערכת.

חומרים ומסמכים באתר

GreenDoc אינה מתחייבת למסור חומרים ומסמכים ללקוח. באחריות הלקוח לערוך גיבויים מעת לעת ולשמור העתקים של חומרים אלו בצורה פרטית.

ויתור אחריות ושימוש באתר

השימוש בשירותים הניתנים הוא על אחריותך הבלעדית. השירותים מסופקים על בסיס AS IS, בדיוק כפי שהם מופיעים באתר ומשתנים מעת לעת.

GreenDoc אינה מתחייבת שהשירותים ינתנו ללא הפרעה. GreenDoc נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כדי להגן על המידע המאוחסן בה ועל פרטיות לקוחותיה, אך יש לזכור שתמיד קיימת אפשרות של חדירה למאגרי הנתונים. השימוש באתר הוא תחת אחריותך המלאה ואתה תשא בצורה בלעדית באחריות לכל נזק שיכול להגרם כתוצאה משימוש באתר. עצות כתובות או בע"פ אשר ינתנו ע"י עובדי GreenDoc ואינם כתובות בהסכם זה לא יקבלו תוקף משפטי.

מקום שיפוט

שלא נגיע לזה, אבל בכל מחלוקת הקשורה בדרך כלשהי למערכת זו תחול סמכות השיפוט של בית המשפט בנתניה בלבד

שינוי בתנאי השימוש

GreenDoc יכולה לערוך שינויים בתנאי השימוש מעת לעת, השינויים יכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר ויכולו על כל המשתמשים. במידה ולא תאשר את השינויים תוכל להפסיק את השימוש באתר בכל עת.

ברוכים הבאים !

אנו שמחים ומברכים על כך שבחרת להיות משתמש של GreenDoc ומאחלים שימוש מהנה פורה במערכות האתר, ומקווים שנעבוד יחד לאורך זמן. אנו זמינים לכל שאלה, רעיונות לשיפור ופידבקים דרך צור הקשר של האתר.